Metallituba

Metallituba OÜ on pereettevõte, mis tegutseb aastast 2012.

Info

Projekt „Metallituba OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Metallituba OÜ Haljala tehasesse uue värvikambri koos kahekomponentse aine doseerimissüsteemiga, haavelduskambri ja tootmisruumi ventiltasiooni. Metallituba OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uue seadmetega paraneb ettevõtte värvi kasutus paraneb, väheneb soojuse tarbimine, lõpetakse värvimise ja haavelduse teenuse sisseostmin ning kaob vajadus detaile transportide värvimisse ja haaveldusse.

 

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse:

  1. Värvikamber koos kahekomponentse aine doseerimissüsteemiga – uue värvikambri olemasolul kaob vajadus lasta teha värvimistäid teenustööna. Uue värvikambri ja doseermissüsteemi olemasolu parandab värvimise kvaliteeti ja vähendab värvikulu.
  2. Haavelduskamber – uue haavelduskambri olemasolul kaob vajadus lasta teha haaveldustöid teenustööna. Haavelduskambri olemasolul kaob vajadus transportide detaile haavelduse teenusepakkuja juurde.
  3. Haljala tootmishoone ventilatsioon – meetme tulemusena paigaldatakse Haljala tootmishoonesse kaasaege soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, et vähendada kulutusi soojusenergia tootmisele ja parandada tootmishoone sisekliimat. Haljala tootmishoones on kaks tootmisruumi, millest mõlemasse paigaldatakse üks ventilatsiooniseade, et tagada kvaliteetne sisekliima kogu tootmishoones ja vähendada kulutusi soojusele.

 

Toetuse summa (EUR):

107 500

Kontakt

Triin Toming

Juhatuse liige / Juhataja

ALEKS TOMING

Juhatuse liige / Tootmisjuht

aivo innelaur

Ostujuht

Koostööpartnerid